Miễn Trừ Trách Nhiệm

 

Miễn trừ trách nhiệm: Tôi KHÔNG hướng dẫn bạn sử dụng những “chiêu trò”.

Tôi tin vào làm việc chăm chỉ, thêm giá trị và phục vụ những người khác. Chúng tôi KHÔNG cổ súy hành vi sử dụng các chiêu trò để đạt được kết quả nhanh chóng. Nếu bạn đang tìm kiếm các chương trình để đạt được mục đích nhanh mà không cần phải nỗ lực, hoặc những điều tương tự như vậy thì các khóa học, cộng đồng và hội thảo của tôi không phù hợp với bạn.

Tôi không thể và cũng không đưa ra bất cứ đảm bảo nào về khả năng đạt được kết quả hoặc nhận về những lợi ích bất kỳ từ những ý tưởng, chiến lược và những chương trình của tôi. Kết quả sẽ phụ thuộc vào bạn.

Những câu chuyện tôi đưa ra ở đây là kết quả của riêng chúng tôi, hoặc của các học viên cụ thể nó không có nghĩa bạn sẽ đạt được như vậy.

Bạn có thể đạt được kết quả tốt hơn rất nhiều như nhiều người khác đã đạt được, hoặc có thể bạn cũng cần thời gian để đạt được những kết quả đó. Tất cả phụ thuộc vào bạn.

Tôi chỉ cam kết rằng sẽ hỗ trợ và phục vụ bạn TỐT NHẤT để bạn đạt kết quả mong muốn.

Liên hệ với tôi:

Tôi mong đợi để được tiếp nhận những phản hồi từ bạn

Tôi kiểm tra và trả lời email trong giờ vòng 24h và trong giờ làm việc.

Tôi đang ở đây và vui vẻ trả lời câu hỏi của bạn.

Để hỗ trợ cho sự thành công của bạn

Nguyễn Hồng Nhung