“Lean” có nghĩa là gì trong đầu tư bất động sản?

Khái niệm Lean trong bất động sản có nghĩa là gì?

Tôi đã đọc khá nhiều sách về Lean management để áp dụng trong kinh doanh, quản trị, và hiện tại thì tôi đang áp dụng cho Lean travel. Tôi cảm thấy vô cùng sung sướng về hiệu quả mà LEAN đem lại.

Do đó tôi sẽ áp dụng lean trong đầu tư bất động sản cùng với đội nhóm trong đợt về lại Vientam lần này. Lean có nghĩa là gọn nhẹ, đơn giản, loại bỏ hết các yếu tố thừa nhằm nâng cao hiệu quả và giá trị đem lại.

Tôi đã áp dụng trong LEAN TRAVEL bằng việc tôi chỉ mang theo 1 vali xách tay và 1 balo quần áo đủ cho 5 ngày. Khi áp dụng vậy, kết quả tôi nhận được là sự sảng khoái và đỡ mất thời gian chờ đợi để lấy hành lý.

Tương tự như vậy trong đầu tư bất động sản, LEAN có nghĩa là làm sao để tối ưu hóa nguồn lực, nhân lực, thời gian, nguồn vốn để đạt được hiệu quả cao nhất trong đầu tư. Đây là câu hỏi mà chúng tôi đang làm việc với đội nhóm của mình để tìm ra yếu tố thừa và tìm ra phương pháp để nâng cao hiệu quả đầu tư.

Nếu bạn muốn áp dụng lean trong đầu tư bất động sản của mình, bạn có thể tự hỏi và trả lời những câu hỏi sau:

1. Tổng số bất động sản bạn đầu tư là bao nhiêu?

2. Bạn nắm giữ tổng số vốn bao nhiêu trong đầu tư bất động sản?

3. Các chiến lược cho từng bất động và nhóm bất động sản bạn đang đầu tư là gì?

4. Current market value- giá trị hiện tại của các bất động sản này là bao nhiêu?

5. Dà soát lại tỉ suất lợi nhuận trong nhóm đầu tư như thế nào?

6. Dà soát chi phí cho từng bất động sản đầu tư, đặc biệt là bất động sản cho thuê hay bất động sản thương mại?

7. Làm sao để nâng cao được hiệu quả cuối cùng?

8. Làm sao nâng cao hiệu quả chỉ số tỉ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư?

9. Làm thế nào có thể sử dụng?

10. Quy trình chuẩn nào có thể được điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả, ví dụ: quy trình xây nhà, điều chỉnh giá deal, và tiếp theo là quy trình quản lí bất động sản nào cần được điều chỉnh.

Mục tiêu cuối cùng là làm sao tăng được ROI chỉ cần thêm 5% kết quả cuối cùng của tổng danh mục đầu tư.

Đây là những câu hỏi mà chúng tôi đã lean trong quản lí và đánh giá lại các hạng mục đầu tư bất động sản.

Hãy #share và #Tag tên bạn bè của bạn vào đây để mọi người cùng biết nhé.

Trân trọng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *