Đánh giá các đặc điểm chi tiết của từng chiến lược đầu tư bất động sản

11 chiến lược chính

Vốn 

ROI 

trung bình/năm

Đối tượng

Kỹ năng

Thời gian

Khẩu vị rủi ro

Khác

(1) Thuê cho thuê  Thấp nhất, thậm chí không cần bỏ vốn đầu tư  40%

dòng tiền hàng tháng, tăng vốn khi lướt 

mới đầu tư, vừa học vừa thực hành

bắt đầu với nhu cầu ở thuê của cá nhân hoặc gia đình, tự quản lý

cần kỹ năng quản lý cho thuê  ngắn hạn thấp  cần nhà đầu tư bỏ nhiều thời gian để quản lý 
(2) Mua cho thuê Vốn tích lũy dần, tài sản tích lũy  4% 

dòng tiền hàng tháng, có thể tăng vốn, ROI kép

dài hạn
(3) Nhà ở xã hội  5%+10% cần kỹ năng quản lý cho thuê  dài hạn thấp 
(4) Nhà chăm sóc người bệnh 5%+10% cần kỹ năng quản lý cho thuê  dài hạn thấp 
(5) Nhà nát -sexy Phải quay vòng vốn nhanh trong 1 năm để tăng hiệu quả 30% có thể bắt đầu từ nhu cầu nhà ở của cá nhân, gia đình cần kỹ năng thương lượng, kỹ năng làm sản phẩm tốt khác biệt  ngắn -trung hạn thấp  Sử dụng đòn bẩy vốn
(6) Nhà nhiều người thuê  10%-15% cần kỹ năng quản lý cho thuê  ngắn – trung – dài hạn trung bình cần nhà đầu tư bỏ nhiều thời gian để quản lý
(7) Đấu giá/ siết nợ ngân hàng 100%++ cần kỹ năng đấu giá, kỹ năng đánh giá chất lượng bất động sản  ngắn – trung – dài hạn cao 
(8) Thương mại  100%++ Nhiều kinh nghiệm quản lý, dịch vụ cần kỹ năng kinh doanh, thương mại, quản lý dịch vụ trung – dài hạn trung bình 
(9) Kinh doanh liên ngành kỹ năng kinh doanh  dài hạn trung bình
(10) Phát triển đất  Cao 100%++ Kinh nghiệm quản lý dự án tổng  kỹ năng kinh doanh, phát triển dự án  dài hạn trung bình 
(11) Lướt (flip) Mua nhanh bán nhanh ngay khi đạt lợi nhuận mong muốn  kỹ năng bán buôn, thương lượng đàm phán giá cả  ngắn cao