Tiêu chí lựa chọn

Tiêu chí lựa chọn khi mua bất động sản đề cập đến một bộ tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn được sử dụng để đánh giá các tài sản tiềm năng và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Các tiêu chí lựa chọn rất quan trọng vì chúng giúp các nhà đầu tư xác định các tài sản có nhiều khả năng đáp ứng các mục tiêu đầu tư của họ, đồng thời giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Dưới đây là cách tạo tiêu chí lựa chọn khi mua bất động sản:

 1. Xác định mục tiêu đầu tư: Trước khi tạo tiêu chí lựa chọn, điều quan trọng là phải xác định mục tiêu đầu tư của bạn. Ví dụ: bạn đang tìm cách tạo thu nhập cho thuê, bán tài sản để kiếm lời trong tương lai hay cả hai?
 2. Xem xét ngân sách của bạn: Xem xét số tiền bạn có thể chi cho một tài sản và đảm bảo đưa thông tin này vào tiêu chí lựa chọn của bạn.
 3. Vị trí, vị trí, vị trí: Vị trí là một yếu tố quan trọng cần xem xét khi mua bất động sản, vì vậy hãy đảm bảo đưa nó vào tiêu chí lựa chọn của bạn. Xem xét các yếu tố như gần phương tiện giao thông, trường học, khu mua sắm và các tiện nghi khác.
 4. Tình trạng tài sản: Tình trạng của tài sản có thể ảnh hưởng lớn đến giá trị của nó, vì vậy hãy đảm bảo xem xét tình trạng của tài sản khi tạo tiêu chí lựa chọn của bạn. Xem xét các yếu tố như tuổi của tài sản, tình trạng của mái nhà và mọi sửa chữa hoặc cải tạo cần thiết.
 5. Tiềm năng tăng trưởng trong tương lai: Xem xét tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của bất động sản và thị trường bất động sản địa phương. Ví dụ, khu vực dự kiến sẽ tăng dân số hay tăng giá trị bất động sản?
 6. Tiềm năng thu nhập cho thuê: Nếu tạo ra thu nhập cho thuê là một mục tiêu, hãy xem xét tiềm năng thu nhập cho thuê của tài sản. Xem xét các yếu tố như vị trí, tình trạng tài sản và thị trường cho thuê trong khu vực.
 7. Tạo danh sách kiểm tra: Tạo danh sách kiểm tra toàn diện về tiêu chí lựa chọn của bạn và sử dụng danh sách đó để đánh giá các thuộc tính tiềm năng.
 8. Các quy định về quy hoạch và xây dựng: Đảm bảo xem xét các quy định về quy hoạch và xây dựng của địa phương khi mua bất động sản. Ví dụ: bất động sản có nằm trong khu vực cho phép xây dựng nhiều căn hộ hoặc sử dụng cho mục đích thương mại không?
 9. Các yếu tố môi trường: Xem xét bất kỳ vấn đề môi trường tiềm ẩn nào có thể ảnh hưởng đến tài sản, chẳng hạn như gần các địa điểm bị ô nhiễm hoặc lũ lụt tiềm ẩn.
 10. Khả năng tiếp cận và giao thông: Xem xét khả năng tiếp cận của bất động sản, bao gồm khoảng cách gần với phương tiện giao thông công cộng và các con đường chính.
 11. Các kế hoạch phát triển trong tương lai: Xem xét mọi kế hoạch phát triển trong tương lai cho khu vực, chẳng hạn như xây dựng mới hoặc cải tiến theo kế hoạch đối với giao thông vận tải hoặc cơ sở hạ tầng khác.
 12. Nhu cầu thị trường cho thuê: Nếu tạo ra thu nhập cho thuê là mục tiêu, hãy xem xét nhu cầu thị trường cho thuê trong khu vực. Có nhu cầu cao đối với bất động sản cho thuê không, và thị trường cho thuê đang tăng hay giảm?
 13. Ổn định kinh tế: Xem xét sự ổn định kinh tế của khu vực, bao gồm tỷ lệ việc làm và tăng trưởng kinh tế.
 14. Chất lượng cuộc sống: Xem xét chất lượng cuộc sống trong khu vực, bao gồm các yếu tố như sự sẵn có của trường học, công viên, khu mua sắm và các tiện nghi khác.

 

Bằng cách xem xét các yếu tố bổ sung này, bạn có thể tinh chỉnh thêm các tiêu chí lựa chọn của mình khi mua bất động sản, giúp bạn đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là mục tiêu đầu tư của mọi người là duy nhất, vì vậy bạn có thể muốn xem xét các yếu tố bổ sung dành riêng cho chiến lược đầu tư của mình.