đầu tư bất động sản

Con số 3-2-1 trong đầu tư bất động sản có ý nghĩa như thế nào?

Con số 3-2-1 trong đầu tư bất động sản có ý nghĩa như thế nào?  Ý nghĩa là gì? Đây là một trong những quy tắc mà tôi được chia sẻ trong những buổi đào tạo của Kevin Green, ông là một trong những Nhà đầu tư bất động sản rất tuyệt vời ở Anh. …

Con số 3-2-1 trong đầu tư bất động sản có ý nghĩa như thế nào? Read More »

Làm sao để chọn khu vực phù hợp với đầu tư bất động sản?

Trả lời những thắc mắc của nhiều bạn đọc gửi về cho chúng tôi sau bài viết về công thức S.A.P (Right Strategy – Right Area – Right Property): Làm sao chọn được khu vực phù hợp để đầu tư bất động sản? Có 4 mấu chốt mà chúng tôi thường dựa vào để chọn khu …

Làm sao để chọn khu vực phù hợp với đầu tư bất động sản? Read More »