Terms & Conditions

Chúng tôi đã cố gắng hết sức để trình bày các nội dung trên trang này một cách chính xác nhất có thể. Chúng tôi không thể đảm bảo bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình bằng cách sử dụng các kỹ thuật và ý tưởng của chúng tôi.

Các ví dụ mà chúng tôi nêu ra không phải là một lời hứa đảm bảo thành công. Kết quả đạt được hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng sản phẩm, ý tưởng và kỹ thuật của chúng tôi.

Chúng tôi không định vị các sản phẩm của mình là một “chương trình mang đến hạnh phúc chắc chắn”. Mức độ thành công của bạn khi sử dụng các tài liệu của chúng tôi phụ thuộc vào thời gian bạn bỏ ra, cũng như các ý tưởng, kiến thức và kỹ năng của bạn.

Vì các yếu tố này khác nhau tùy theo mỗi cá nhân, nên chúng tôi không thể đảm bảo mức độ thành công của bạn. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào của bạn.

Tất cả những tuyên bố của chúng tôi về tiềm năng thành công đều nhằm bày tỏ ý kiến riêng của chúng tôi. Có rất nhiều yếu tố quan trọng khác trong việc xác định kết quả thực tế của bạn. Chúng tôi không đảm bảo bạn sẽ đạt được kết quả tương tự như kết quả của chúng tôi hoặc bất kỳ ai khác.

Chính Sách Bảo Mật Quyền Riêng Tư

Chúng tôi rất nghiêm túc trong việc bảo mật quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này cho bạn biết cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn tại https://nguyenngocthu.vn//

Bằng cách truy cập vào website của chúng tôi https://nguyenngocthu.vn/, bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chính sách bảo mật này.

Cụ thể, bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong chính sách bảo mật này.

TRẺ EM

Chúng tôi không cung cấp dịch vụ hoặc bán sản phẩm cho trẻ em.

Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn chỉ có thể sử dụng website của chúng tôi với sự cho phép và sự tham gia tích cực của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Nếu bạn là trẻ em vị thành niên dưới 13 tuổi, vui lòng không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

CÁC LOẠI THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP TỪ BẠN

Giống như hầu hết các website khác trên Internet, bằng cách truy cập website của chúng tôi, bạn sẽ tự động cho chúng tôi biết một số thông tin nhất định, bao gồm những thông tin cơ bản như địa chỉ IP của bạn, thời điểm bạn truy cập, website bạn đã ở trước khi đến website chúng tôi, website bạn đến khi rời khỏi website của chúng tôi, hệ điều hành máy tính của bạn, loại trình duyệt web mà bạn đang sử dụng.

Các trang web của chúng tôi tự động ghi lại những thông tin cơ bản này về bạn và lưu trữ nó trong các tệp nhật ký.

Chúng tôi kết hợp thông tin nhật ký được thu thập tự động này với các thông tin khác mà chúng tôi thu thập về bạn. Chúng tôi làm điều này để có thể cung cấp giảm giá đặc biệt cho bạn và để cải thiện việc tiếp thị, phân tích và các chức năng website.

Các công nghệ như cookie, beacon, tag và script được chúng tôi và các đối tác tiếp thị, quảng cáo và hỗ trợ của chúng tôi sử dụng.

Những công nghệ này được sử dụng trong việc phân tích xu hướng, quản trị website, theo dõi các chuyển động của người dùng trên website và thu thập thông tin nhân khẩu học về toàn bộ cơ sở người dùng của chúng tôi.

Chúng tôi có thể nhận được báo cáo dựa trên việc sử dụng các công nghệ này trên cơ sở từng cá nhân cũng như tổng hợp. Chúng tôi sử dụng cookie cho giỏ hàng của chúng tôi, để xác thực người dùng và thiết lập người dùng.

Người dùng có thể kiểm soát việc sử dụng cookie ở cấp trình duyệt cá nhân. Nếu bạn từ chối cookie, bạn vẫn có thể sử dụng website của chúng tôi, nhưng khả năng sử dụng một số tính năng hoặc khu vực của website chúng tôi có thể bị hạn chế.

NHẮM MỤC TIÊU THEO HÀNH VI / NHẮM MỤC TIÊU LẠI

Chúng tôi hợp tác với bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên website của chúng tôi hoặc để quản lý quảng cáo của chúng tôi trên các website khác. Đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ như cookie để thu thập thông tin về các hoạt động của bạn trên trang này và các trang khác để cung cấp cho bạn quảng cáo dựa trên các hoạt động và sở thích duyệt web của bạn. Nếu bạn không muốn sử dụng thông tin này cho mục đích quảng cáo dựa trên sở thích, bạn có thể từ chối bằng cách gửi email đến chúng tôi.

Xin lưu ý rằng việc này không loại bỏ bạn khỏi các quảng cáo. Bạn có thể sẽ tiếp tục nhận được những quảng cáo chung chung. Chúng tôi cũng có thể thu thập bất kỳ dữ liệu nào bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn nhập thông tin trên website của chúng tôi (thông qua trang liên hệ) hoặc qua e-mail (như tên và địa chỉ email của bạn). Bạn luôn có thể chọn không cung cấp thông tin cho chúng tôi. Tuy nhiên, khi đó, chúng tôi có thể từ chối bạn truy cập vào một số hoặc tất cả các dịch vụ và tính năng website của chúng tôi.

Bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên mẫu đơn đặt hàng website của chúng tôi đều được thu thập bởi các nhà cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán của chúng tôi và được chia sẻ với chúng tôi. Thông tin này bao gồm thông tin đặt hàng, chẳng hạn như tên và địa chỉ giao hàng, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin thẻ tín dụng.

Chúng tôi sử dụng thông tin này chủ yếu để thực hiện các yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi không chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào khác. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân được thu thập nếu chúng tôi nhận được sự cho phép của bạn trước đó hoặc trong những trường hợp rất đặc biệt, chẳng hạn như khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là bắt buộc theo luật pháp hoặc các trường hợp đặc biệt khác như được mô tả dưới đây.

 

ĐƠN HÀNG VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Nếu bạn mua một sản phẩm hoặc dịch vụ từ chúng tôi, chúng tôi yêu cầu một số thông tin cá nhân từ bạn trên mẫu đơn đặt hàng của chúng tôi. Bạn phải cung cấp thông tin liên hệ (như tên, email và địa chỉ giao hàng) và thông tin tài chính (như thông tin thẻ tín dụng và ngày hết hạn).

Chúng tôi sử dụng thông tin này cho mục đích thanh toán và để điền vào đơn đặt hàng của bạn. Nếu chúng tôi gặp sự cố khi xử lý đơn đặt hàng, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để liên hệ
với bạn. Bạn cũng có thể cung cấp thông tin cá nhân về người khác, chẳng hạn như tên và địa chỉ email của họ. Thông tin này chỉ được sử dụng cho mục đích duy nhất là hoàn thành yêu cầu của bạn hoặc cho lý do mà nó được cung cấp.

Chúng tôi cũng có thể cung cấp một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ thông qua website của chúng tôi hoặc bằng cách gửi email thông báo cho bạn thông qua quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp bên thứ ba, ở những nơi các thương hiệu của đối tác cung cấp của chúng tôi xuất hiện trên website liên quan đến nội dung, sản phẩm và/hoặc dịch vụ đó. Chúng tôi có thể chia sẻ với đối tác cung cấp của chúng tôi bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp, hoặc các thông tin được thu thập trong quá trình truy cập bất kỳ trang web nào có liên kết với đối tác cung cấp của chúng tôi.

Trong một số trường hợp, đối tác cung cấp có thể thu thập thông tin trực tiếp từ bạn. Trong trường hợp đó, chính sách bảo mật của đối tác cung cấp của chúng tôi sẽ có thể áp dụng trong việc họ sử dụng thông tin của bạn. Chính sách bảo mật của các đối tác cung cấp của chúng tôi có thể khác với chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật của một trong những đối tác cung cấp của chúng tôi, bạn nên liên hệ trực tiếp với họ để biết thêm thông tin.

Xin lưu ý rằng đôi khi chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về khách truy cập của mình khi cần tuân thủ luật pháp hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của công chúng hoặc người dùng website. Cũng xin lưu ý rằng khi doanh nghiệp của chúng tôi phát triển, chúng tôi có thể mua hoặc bán các tài sản khác nhau. Trong trường hợp chúng tôi có thể bán một số hoặc tất cả tài sản của chúng tôi, hoặc một hay nhiều website của chúng tôi được mua bởi một công ty khác, các thông tin về người dùng có thể nằm trong số các tài sản được chuyển nhượng.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để trả lời các câu hỏi của bạn, để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu và để quản lý tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn qua email hoặc điện thoại, tùy theo mong muốn của bạn.

CHÚNG TÔI LÀM GÌ VỚI THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để vận hành website của chúng tôi trong hoạt động kinh doanh. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu này để liên hệ với bạn về các thay đổi đối với website, dịch vụ mới hoặc các ưu đãi đặc biệt, giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố, gửi hóa đơn hàng hóa cho bạn, thực thi các điều khoản và điều kiện của website của chúng tôi. Theo nguyên tắc chung, chúng tôi sẽ không chia sẻ, bán, thuê hoặc trao đổi dữ liệu của bạn với các bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ quan trọng đối với quy tắc này được mô tả trong các phần sau.

Theo cân nhắc và quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp thông tin về bạn theo yêu cầu của pháp luật và khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ các quyền của chúng tôi và/hoặc tuân thủ một thủ tục tố tụng tư pháp, lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý được phục vụ trên website của chúng tôi hay các quan chức chính phủ khác cho các mục đích điều tra gian lận, cáo buộc vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào bị nghi ngờ hoặc các vấn đề có thể khiến chúng tôi phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Mặc dù chúng tôi không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu tổng hợp về khách truy cập website của chúng tôi cho các nhà quảng cáo hoặc các bên thứ ba khác cho mục đích tiếp thị và quảng cáo.

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba để cung cấp dịch vụ trên website của chúng tôi như công ty xử lý thẻ tín dụng để lập hóa đơn cho bạn về hàng hóa và công ty vận chuyển để thực hiện đơn đặt hàng. Chúng tôi hạn chế cách các nhà cung cấp bên thứ ba có thể sử dụng thông tin của bạn. Họ không được phép bán hoặc cung cấp thông tin của bạn cho người khác.

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân khi cần thiết cho bên thứ ba đó để cung cấp dịch vụ đó. Trong trường hợp chúng tôi trải qua quá trình chuyển đổi kinh doanh, chẳng hạn như sáp nhập, mua lại bởi một công ty khác hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản của công ty, thông tin cá nhân của bạn có thể sẽ nằm trong số các tài sản được chuyển nhượng. Bạn sẽ được thông báo qua email và/hoặc thông báo trên website của chúng tôi trong 30 ngày về bất kỳ thay đổi nào về quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát thông tin cá nhân của bạn.

TIẾP CẬN THÔNG TIN CÁ NHÂN

Nếu thông tin cá nhân của bạn thay đổi hoặc nếu bạn không còn muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi nữa, bạn có thể sửa, xóa những điểm không chính xác hoặc hủy kích hoạt nó bằng cách liên hệ với chúng tôi.

 

Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn miễn là tài khoản của bạn hoạt động hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn.

 
Nếu bạn muốn hủy tài khoản hoặc yêu cầu chúng tôi không sử dụng thông tin để cung cấp dịch vụ cho bạn, hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

TRẢ LỜI TỰ ĐỘNG

Chúng tôi có thể sử dụng trả lời tự động để liên lạc với bạn bằng e-mail. Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, chúng tôi sử dụng hệ thống chọn tham gia đã được xác minh cho các liên lạc như vậy và bạn luôn có thể từ chối các liên lạc đó qua các liên kết có trong mỗi tin nhắn trả lời tự động.

 
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc từ chối, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi e-mail hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi.

LỰA CHỌN TỪ CHỐI

Chúng tôi cung cấp cho bạn cơ hội từ chối mọi email quảng cáo hoặc tiếp thị mà chúng tôi có thể gửi cho bạn. Bạn có thể làm như vậy bằng cách làm theo các hướng dẫn trong mỗi tin nhắn, email, hoặc gửi email cho chúng tôi.

BẢO MẬT

Việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn chung được chấp nhận để bảo vệ thông tin cá nhân gửi cho chúng tôi, cả trong quá trình truyền dữ liệu và sau khi chúng tôi nhận được thông tin đó.

 
Tuy nhiên, không có một phương thức truyền dữ liệu nào qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào, an toàn 100%.
 
Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối của nó. Khi bạn nhập các thông tin nhạy cảm (như số thẻ tín dụng) trên các mẫu đơn đặt hàng được lưu trữ bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi, việc truyền thông tin được mã hóa bằng công nghệ lớp cổng bảo mật (SSL).

GOOGLE ANALYTICS

Chúng tôi cũng sử dụng các tính năng của nhà quảng cáo Google Analytics để tối ưu hóa doanh nghiệp của mình. Các tính năng của nhà quảng cáo bao gồm:

– Tiếp thị lại với Google Analytics
– Google Display Network Impression Reporting
– Tích hợp DoubleClick Platform
– Google Analytics Demographics and Interest Reporting

Khi cho phép các tính năng Google Analytics này, chúng tôi được yêu cầu thông báo cho khách truy cập rằng chúng tôi đang sử dụng các tính năng này, và chúng tôi và các nhà cung cấp bên thứ ba sử dụng cookie của bên thứ nhất (như cookie của Google Analytics) hoặc các nhận dạng bên thứ nhất khác, và cookie của bên thứ ba (chẳng hạn như cookie của DoubleClick) hoặc các nhận dạng bên thứ ba khác, để thu thập dữ liệu về các hoạt động của bạn trên website của chúng tôi.

Điều này cho phép chúng tôi gửi email nhắc nhở bạn hoàn thành đơn hàng nếu bạn bắt đầu điền vào biểu mẫu thanh toán nhưng từ bỏ nó trước khi hoàn thành.

Tính năng tiếp thị lại trên mạng cho phép chúng tôi tiếp cận những người trước đây đã truy cập website của chúng tôi và kết hợp đúng đối tượng với thông điệp quảng cáo phù hợp. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập cài đặt quảng cáo của Google và/hoặc có thể từ chối sử dụng cookie của nhà cung cấp bên thứ
ba bằng cách chọn không nhận quảng cáo.

GOOGLE ANALYTICS
FACEBOOK

Là nhà quảng cáo trên Facebook và thông qua trang Facebook của chúng tôi, chúng tôi – không phải Facebook – có thể thu thập nội dung hoặc thông tin từ người dùng Facebook và thông tin đó có thể được sử dụng theo cách như được quy định trong Chính sách bảo mật này. Bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập thông tin đó. Chúng tôi tuân thủ các Hạn chế Sử dụng Dữ liệu của Facebook.
1. Bất kỳ dữ liệu quảng cáo nào được thu thập, nhận được hoặc lấy từ quảng cáo Facebook của chúng tôi (dữ liệu quảng cáo Facebook) chỉ được chia sẻ với những người thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi bảo vệ các dữ liệu quảng cáo Facebook hoặc bất kỳ thông tin nào khác có được từ chúng tôi, hạn chế việc sử dụng tất cả các thông tin đó, giữ bí mật và bảo mật các thông tin đó.

2. Chúng tôi không sử dụng dữ liệu quảng cáo Facebook cho bất kỳ mục đích nào (bao gồm nhắm mục tiêu lại, chuyển dữ liệu qua nhiều chiến dịch của nhà quảng cáo hoặc cho phép chuyển hướng bằng thẻ), ngoại trừ trên cơ sở tổng hợp và ẩn danh (trừ khi được Facebook cho phép) và chỉ để đánh giá hiệu suất và hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo Facebook của chúng tôi.

3. Chúng tôi không sử dụng dữ liệu quảng cáo Facebook, bao gồm các tiêu chí nhắm mục tiêu cho quảng cáo Facebook, để xây dựng, mở rộng, chỉnh sửa, tạo ảnh hưởng hoặc gia tăng hồ sơ người dùng, bao gồm các hồ sơ được liên kết với bất kỳ nhận dạng thiết bị di động nào hoặc các nhận dạng liên quan đến bất kỳ người dùng cụ thể, trình duyệt, máy tính hay thiết bị nào.

4. Chúng tôi không chuyển bất kỳ dữ liệu quảng cáo Facebook nào (bao gồm dữ liệu ẩn danh, tổng hợp hoặc dữ liệu nhận được) sang bất kỳ mạng quảng cáo, trao đổi quảng cáo, môi giới dữ liệu hoặc dịch vụ liên quan đến quảng cáo hoặc kiếm tiền nào khác.

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC WEBSITE KHÁC

Website của chúng tôi chứa các liên kết đến các website khác không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyền bảo mật riêng tư của các website khác đó. Chúng tôi khuyến khích bạn cần nhận thức khi nào bạn rời khỏi website của chúng tôi và đọc các chính sách bảo mật của mỗi website thu thập thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho các thông tin được thu thập bởi website của chúng tôi.

CÁC CHỨNG THỰC

Chúng tôi đăng lời chứng thực cá nhân của những khách hàng hài lòng trên website của chúng tôi. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể đăng chứng thực của bạn cùng với tên của bạn. Nếu bạn muốn cập nhật hoặc xóa chứng thực của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM

Tuyên bố về quyền riêng tư của trẻ em này giải thích các hoạt động của chúng tôi đối với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân trực tuyến từ trẻ em dưới 13 tuổi, và cung cấp những thông tin quan trọng về quyền trẻ em đối với các
thông tin đó.

1. Website này không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi và chúng tôi KHÔNG có chủ ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi trong Website. Chúng tôi sàng lọc những người dùng muốn cung cấp thông tin cá nhân để ngăn người dùng dưới 13 tuổi cung cấp các thông tin đó. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã vô tình nhận được thông tin cá nhân từ người dùng dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi hồ sơ của chúng tôi. Nếu chúng tôi thay đổi điều này trong tương lai, chúng tôi sẽ hỏi xin sự đồng ý của phụ huynh trước khi thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi qua website.

2. Vì chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi qua website, nên chúng tôi cũng KHÔNG có chủ ý phân phối thông tin đó cho bên thứ ba.

3. Chúng tôi KHÔNG có chủ ý cho phép trẻ em dưới 13 tuổi đăng bài công khai hoặc công bố thông tin liên hệ nhận dạng cá nhân thông qua website.

4. Vì chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi qua website, nên chúng tôi KHÔNG tạo điều kiện cho trẻ em dưới 13 tuổi tham gia các hoạt động trực tuyến trên website về việc cung cấp thông tin nhận
dạng cá nhân.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này để phản ánh các thay đổi đối với thông lệ của chúng tôi.

Nếu chúng tôi có bất kỳ thay đổi quan trọng nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email (được gửi đến địa chỉ email được chỉ định trong tài khoản của bạn) hoặc bằng thông báo trên website này trước khi thay đổi có hiệu lực.

Chúng tôi khuyến khích bạn nên xem lại trang này định kỳ để biết thông tin mới nhất về các hoạt động bảo mật thông tin cá nhân của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách này, hãy liên hệ với chúng tôi qua email.

Các Điều Kiện Và Điều Khoản

Địa Chỉ Thanh Toán

Địa chỉ thanh toán phải giống địa chỉ giao hàng. Do các thủ tục thẻ tín dụng, chúng tôi không thể gửi đến một địa chỉ khác với hóa đơn. Hoàn Tiền, Trả Lại Và Hủy Bỏ Đảm bảo hoàn tiền 100% chỉ bao gồm giá sản phẩm.

Đảm bảo hoàn tiền 100% không bao gồm phí vận chuyển và xử lý bởi vì khách hàng quyết định dùng thử sản phẩm, do đó khách hàng chấp nhận trả phí để vận chuyển sản phẩm.

Để đảm bảo sản phẩm của bạn không bị mất hoặc bị hư hỏng, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên gửi thư chứng nhận sản phẩm kèm theo số hiệu theo dõi. Nếu chúng tôi không nhận lại sản phẩm và khách hàng không có bằng chứng sản phẩm đã được trả lại, chúng tôi không thể hoàn lại tiền.

Với tình trạng sản phẩm gửi hoàn bị mất hoặc thiếu hay chậm, chúng tôi chấp nhận tiếp nhận bất kỳ gói hàng nào được đóng dấu ngày gửi của bưu điện cho đến một năm sau ngày mua sản phẩm.

Khi chúng tôi nhận được sản phẩm hoàn trả hoặc yêu cầu hoàn trả hợp lệ, quá
trình hoàn tiền sẽ mất không quá 30 ngày. Tất cả các khoản hoàn tiền sẽ được gửi lại vào thẻ tín dụng ban đầu hoặc được gửi qua thư dưới dạng séc đến tên và địa chỉ thanh toán.

Các đơn đặt hàng quốc tế sẽ được hoàn lại vào thẻ tín dụng ban đầu, và các đơn hàng PayPal sẽ được hoàn lại vào tài khoản PayPal.

Một lần nữa, bạn có BA MƯƠI (30) ngày kể từ ngày mua ban đầu để hoàn lại sản phẩm, để nhận khoản hoàn tiền của bạn.

Bất kỳ khoản hoàn trả nào nhận được sau thời hạn BA MƯƠI (30) ngày sẽ không được xử lý.

Với yêu cầu hoàn tiền các chương trình huấn luyện, bạn phải tham dự ít nhất một nửa số buổi học và hoàn thành tất cả các bài tập tương ứng với các buổi học
mà bạn đã tham dự.

Việc hoàn tiền quá mức sẽ không được chấp nhận. Chúng tôi sẽ không hoàn tiền cho bất kỳ khách hàng nào mua một sản phẩm cụ thể nhiều lần. Bạn có thể mua một sản phẩm với số lần mua không giới hạn, nhưng bảo đảm hoàn tiền sẽ chỉ được chấp thuận 1 lần duy nhất với 1 sản phẩm.

Khách hàng chỉ được nhận 1 khoản hoàn tiền trong giai đoạn 30 ngày, và chỉ với các sản phẩm có chính sách ưu đãi bảo hành hoặc hoàn trả. Có nghĩa là, nếu khách hàng đã yêu cầu hoàn tiền cho một giao dịch, thì sẽ không đủ điều kiện để được hoàn lại thêm một khoản khác trong vòng 30 ngày sau giao dịch đó.

Tất cả các khoản thanh sẽ được giữ lại trong vòng 10 ngày làm việc. Tất cả khoản thanh toán  trả lại sẽ được tính phí hoàn trả

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Miễn trừ trách nhiệm: Chúng tôi KHÔNG tin vào những chương trình làm giàu nhanh.

Chúng tôi tin vào làm việc chăm chỉ, thêm giá trị và phục vụ những người khác. Chúng tôi KHÔNG dạy cách kiếm tiền nhanh chóng.
Nếu bạn đang tìm kiếm các chương trình kiếm tiền nhanh mà không cần phải nỗ lực, hoặc những điều tương tự như vậy thì các khóa học, cộng đồng và hội thảo của chúng tôi không phù hợp với bạn.
Chúng tôi không thể và cũng không đưa ra bất cứ đảm bảo nào về khả năng đạt được kết quả hoặc kiếm được bất cứ khoản tiền nào từ những ý tưởng, chiến lược và những chương trình của chúng tôi. Kết quả sẽ phụ thuộc vào bạn.
Những con số chúng tôi đưa ra ở đây là kết quả của riêng chúng tôi, hoặc của các học viên cụ thể nó không có nghĩa bạn sẽ đạt được như vậy.
Bạn có thể đạt được kết quả tốt hơn rất nhiều như nhiều người khác đã đạt được, hoặc có thể bạn cũng cần thời gian để đạt được những kết quả đó.
Tất cả phụ thuộc vào bạn. Chúng tôi chỉ cam kết rằng sẽ hỗ trợ và phục vụ bạn TỐT NHẤT để bạn đạt kết quả mong muốn.
 
Liên hệ với chúng tôi:
 
 

Hotline: +84 – 93 999 1175

Email: contact.elizdiary@gmail.com

Chúng tôi mong đợi để được tiếp nhận những phản hồi từ bạn
Chúng tôi kiểm tra và trả lời email trong giờ vòng 24h và trong giờ làm việc.
Chúng tôi đang ở đây và vui vẻ trả lời câu hỏi của bạn. Để hỗ trợ cho sự thành công của bạn